අප අමතන්න - ඇන්ජලිනා සිකුරු උපාංග

අප අමතන්න

ඔබට අප වෙනුවෙන් කිසියම් ප්‍රශ්නයක් හෝ අදහස් තිබේ නම් කරුණාකර පහත විස්තරය ඔබගේ සියලු විස්තර සහිතව පුරවන්න. හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබ වෙත පැමිණෙන්නෙමු. නැතහොත් කරුණාකර අභිරහස 7mystery7@yahoo.com.tw වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවන්න. එවිට අපි ඔබ සමඟ නැවත පැමිණෙමු.
එය දැන් මිලදී ගන්න